I N F O


De fotograaf zelf

 

Wandelen heeft mij aangezet om omgevingen, ervaringen, gevoelens van het moment vast te leggen op beeld.

Later werd het wandelen omgezet naar fietsen, die mij dan verder bracht op idyllische plaatsen.Vrij vlug werd de drijfveer fotografie, die dan uitmonden in een passie. Het nemen van die gevoelens en proberen ze te bevriezen in enkel een stilstaand beeld is een ongelooflijke uitdaging. Een beeld moet het gevoel van dat moment kunnen  weergeven .Op die manier ben ik gemotiveerd om er op uit te gaan en nieuwe omgevingen te ontdekken.

 

Toen ik begon, deed ik dat voor mezelf. Het was mijn manier om mezelf te dwingen vanuit elke hoek naar een moment te kijken en dit te ervaren . Toen ik groeide in mijn fotografie en er een  eerste tentoonstelling volgde , smaakte dit naar meer.

De eerste tentoonstellingen waren in club verband maar heel vlug organiseerde ik eigen tentoonstellingen op locatie waar het kon.

De respons was heel positief wat mij dan aanspoorde om deze website te verwezenlijken. 

Vrij vlug voelde ik de grote interesse voor architectuur fotografie, natuur fotografie in de brede zin van het woord , maar vergis u niet , mijn interesse gaat veel verder als de boven vernoemde.

 

Ik hoop dat je geniet van wat je ziet, en vooral dat het je aanmoedigt om naar buiten te gaan, de prachtige planeet waar we allemaal op leven te zien en je eigen momenten te beleven.

 

 

Walking has encouraged me to capture environments, experiences, feelings of the moment
on image.
Later walking was converted to cycling, which then took me further to idyllic places.
The motivation soon became photography, which then turned into a passion.
Taking those feelings and trying to freeze them in just a still image is an incredible challenge. An image must be able to reflect the feeling of that moment .
That way I am motivated to go out and discover new environments.

 

When I started, I did that for myself. It was my way of forcing myself to look at a moment from every angle and experience it . When I grew in my photography and a first exhibition followed, this left me wanting more.
The first exhibitions were in a club context, but very quickly I organized my own exhibitions on location where possible.
The response was very positive, which prompted me to realize this website.
Pretty soon I felt the great interest in architecture photography, nature photography in the broadest sense of the word, but make no mistake, my interest goes much further than the above mentioned.

I hope you enjoy what you see, and most of all that it encourages you to get out there, see the beautiful planet we all live on and live your own moments.